Alicia Hamm

2020 – Osvobozený od strachu


Články

Sweatlodge Lakotů

Myšlenky, které byste si měli přečíst před návštěvou Inipi (Sweat Lodge)

Sweat Lodge Potní chýše z posvátných kamenů (známá také jako Sweatlodge) je prastará ceremonie. Naši předkové cítili, že je prováděna proto, aby očistila naše tělo, mysl i duši. Starší kmenů si uvědomovali, že pocením a modlitbou v Inipi (Sweatlodge) můžeme očistit svá těla od toxinů, své mysli od negativity, pozvednout svou mysl a dosáhnout správného vztahu sami se sebou i se vším, co nás obklopuje. Protože se jedná o prastarou, posvátnou ceremonii, přicházejte pokorně a pozorně naslouchejte tomu, kdo do sauny lije vodu nebo kdo proces řídí.

Prosím nepřicházejte, pokud jste v nedávné době pili alkohol nebo užívali drogy. Vy sestry, kdo právě prožíváte své měsíčky, také se prosím nezůčastněte. Prastarý zákon vysvětluje, že během tohoto speciálního období ženy přirozenou cestou očišťuje příroda. Je to doba, kdy má žena být sama se sebou, meditovat, vystřeďovat se a sbližovat se se Zemí.”

Děd Wallace – Černý Los – prohlásil: “Zákony Posvátné Chunupy Lakotů říkají, že nesmíme ceremonie směšovat. Chunupa nejde dohromady s měsíčním krvácením žen.” Navršený pahorek z hlíny před saunou představuje oltář. Je posvátný a silný. Prosím nedotýkejte se předmětů, které na něm uvidíte, a všude kolem něj se chovejte s respektem. Věnujte také prosím plnou pozornost a respekt medicinmanovi/ce, který/á ceremonii provádí. Tato osoba rituál ovládá a provede vás. Respekt je hodnota, o níž usilujeme celým svým životem.

“Vždy naslouchejte,” říká strýc Leonard Havraní Pes, “Naslouchejte, co se od vás chce, naslouchejte moudrostí srdce, a v sauně, když se všichni modlí, naslouchejte, za co je společná modlitba. Modlete se nejprve za to, a pak vyslovujte modlitby proudící z vašeho srdce.” Jestliže jste vyzváni, abyste se modlili nahlas, udělejte to, chcete-li. Dbejte však na to, že s vámi v potní chýši bude 20 nebo více lidí, kteří se všichni budou chtít modlit také, tak ať vaše modlitba není kázání nebo monolog, když jste byli požádáni, abyste sdíleli. V sauně se během kruhu může udělat VELKÉ HORKO, když bude 10 z 20 lidí vyzváno k vyslovení pětiminutové modlitby.“ Veškeré modlitby, které jsou skutečně třeba, vychází ze srdce, nikoli z úst!” řekla by Grace, Strakatá Orlice.

Jestliže vám je v potní chýši příliš horko, prosím počkejte, až skončí píseň nebo modlitba, než se ozvete a požádáte polévače vodou o pomoc. Předkové říkávali: “Horko je v pořádku. Dívejte se do země a vdechujte její chlad. Pusťte se toho, co vás může zadržovat, a hluboce se modlete.” Když vám je ve sweatlodge nabídnuta voda k pití, myslete na to, že je to krev Matky Země. Délka ceremonie může být velmi rozdílná, podle rozhodnutí jejího vůdce nebo účastníků. Nechte řídící osobu a Velkého Ducha, ať vás vedou. Po opuštění potní chýše je dobré opláchnout si tělo, abyste smyli toxiny, které se z vás uvolnily, a abyste si uzavřeli póry. Jestliže musíte na zahájení sauny čekat, buďte prosím trpěliví a využijte času ke zvážení, čeho se chcete zbavit, a jaké modlitby chcete vyslovit za sebe, své milované, vaši Matku Zemi a váš vztah k ní. Je to velmi silný léčivý rituál. Viděla jsem mnoho lidí, které uzdravil!

Zpět na články


© created by blackeye.cz