Alicia Hamm

2019 – Příprava na Nový Začátek


2019 – Příprava na Nový Začátek

Semináře v České republice 1.–15. 10. 2019


Žijeme ve společnosti, v níž můžeme svůj život utvářet tak svobodně, jako nikdy dříve, a netušíme, jak to máme dělat. Přistihneš se někdy, jak naříkáš…? Nad svou situací v práci? Nad partnerem? Dětmi? Nad svou postavou? …? Na jednu stranu je v tobě tato touha. Někdy ji cítíš, když se díváš na ten správný film. Nebo posloucháš „svoji“ hudbu, jdeš do svého ticha…

Přání něčeho nového. Toho, kým vlastně chceš být. Opustit ty staré zajeté koleje. Pustit staré. Být volný. Jenže - Zůstáváš v práci, kde nejsi šťastný. Pořád jsi ve vztahu, který ti nesedí.

Co tě váže ke starému? Necítíš svobodu učinit rozhodnutí? Nebo s tou svobodou, kterou máš, nedokážeš tak úplně naložit?

Strach je to dilema. Vývoj na všech rovinách je možný, ale svoboda je dvojsečná zbraň… Vždyť by to mohlo být ještě horší než teď! A tak často zvítězí strach z nového: "Radši se budu držet toho svého jistého…!"

Neboť - Nové není nikdy "jisté"! Nové požadavky: Dělat nové věci. Vnímat nové věci. Noví přátelé – anebo také nová bolest…?! "Změna může bolet, ale nic nebolí víc, než zůstat tam, kam člověk nepatří."

2012 až 2019 – Příprava na Novou Dobu. Blížíme se k dvojité dvacítce. Stojíme před novým začátkem, ať už chceme, nebo ne!

A ona už tu je, ta nová generace – která se už tou starou vůbec necítí být zastoupená… Poselství Alicie Hamm pro 2019 hovoří o „obratu v hlavě“, který je nutný, abychom dobře vstoupili do této nové doby.


Kontakt

Organizace Česká republika

Ena Šperková
Tel.: +420 774 309 259
E-mail: enasperk@centrum.cz

www.aliciahamm.net


© created by blackeye.cz