Alicia Hamm

2020 – Osvobozený od strachu


Články

Mírové prohlášení lidí z kmene HOPI

Je v Moci Pravých Hopi lidí sjednotit mysl a ducha všech lidí na Zemi, kteří opravdu hledají mír…
„HOPI“ znamená „Mírumilovní Lidé“….a tou nejpravdivější a největší silou je síla Míru…protože Mír je Vůlí Velkého Ducha…
Ale není to pouze proto, že Velký Duch řekl Pravým Hopi Lidem, aby nikdy nepoužili zbraně…že Praví Hopi Lidé nebudou bojovat…ani umírat za to, že známe správný způsob Života.
Praví Hopi Lidé Vědí, jak bojovat bez zabíjení a ubližování…
Praví Hopi Lidé Vědí, jak bojovat za pomocí Pravdivé a Pozitivní Síly Ve Světle Velkého Ducha…
Praví Hopi Lidé Vědí, jak předávat Vzdělání pomocí čistých myšlenek…dobrých obrazů…a pomocí pečlivě vybraných slov…
Praví Hopi Lidé Vědí, jak ukázat všem Dětem z celého světa Pravou Cestu Života tím, že jim půjdou příkladem…tím, že s nimi budou pracovat a komunikovat způsobem, který se dotýká myslí a srdcí všech lidí, které skutečně hledají metody jednoduchého a spirituálního Života, jediného Života, který přežije…
HOPI LIDÉ UCHOVÁVAJÍ POSVÁTNÉ POZNÁNÍ O CESTĚ ZEMĚ, PROTOŽE PRAVÍ HOPI LIDÉ VĚDÍ, ŽE ZEMĚ JE ŽIJÍCÍ…ROSTOUCÍ OSOBA…A VŠECHNY VĚCI NA NÍ JSOU JEJÍMI DĚTMI.
Praví Hopi Lidé Vědí, jak ukázat Správný Způsob Života všem lidem na světě, kteří mají uši, co slyší…, kteří mají oči, co vidí…a kteří mají srdce, aby těmto věcem porozuměli….
Praví Hopi Lidé vědí, jak vytvořit dostatečnou Sílu, aby dosáhli spojení sil Myslí a Duší všech Pravých Dětí na Zemi…a jak je Spojit s Pozitivní Silou Velkého Ducha tak, aby ukončili neštěstí, utrpení a pronásledování na všech postižených místech tohoto světa…
PRAVÍ HOPI LIDÉ PROHLAŠUJÍ, ŽE HOPI SÍLA BUDE SILOU, KTERÁ DOSÁHNE SVĚTOVÉ ZMĚNY.


© created by blackeye.cz