Alicia Hamm

2020 – Osvobozený od strachu


Články

HOPI message – vzkaz od kmene HOPI

Hopi lidé se modlí za lidi v Japonsku a za lidi na celém světě, protože čelíme krizi v našem světě, který se nachází mimo rovnováhu.

Všichni se nacházíme ve světě velkých změn na Matce Zemi a tyto události byly předpovězeny našimi Staršími. I přes naše Proroctví a Obřady naše posvátná zem naší Země pláče. A naše děti se obrací k lidem Hopi, aby navrátili životu rovnováhu pro záchranu jejich budoucnosti.

Naši Starší nám poskytli vedení, jak se pohybovat skrze tyto změny. Lidstvo si nyní vybírá cestu, kterou se život bude ubírat a my jsme věděli, že tento čas přijde.

Jako lidé Hopi vás žádáme, abyste se k nám připojili v modlitbách k nastolení rovnováhy Matky Země a veškerého života. Věříme, že skrze naše modlitby a pokud se budeme modlit s dobrým záměrem v srdci, jak říkali naši Starší, můžeme zmenšit dopad těchto událostí.

My lidé Hopi se připojujeme v našich modlitbách k těm, jako jsou Dalajláma, společně s lidmi z celého světa, abychom poslali léčení do Japonska, Zemi a veškerému životu. V této době změn, žádáme všechny lidi z celého světa, aby se navrátili vyváženějšímu způsobu života.

Hopi říkají, že existuje cesta, kterou lze následovat, jež nám umožní se pohybovat skrze tuto dobu změn. Kráčejte zlehka po naší Matce Zemi, s respektem k ní a veškerému životu. Návrat ke spojení našeho srdce se srdcem cesty k budoucnosti.

Připojte svá srdce k lidem Hopi v uctívání naší Matky Země tím, že budete osazovat zahrady, respektujíce naše Posvátné životodárné vody a veškerý život pro budoucí generace našich dětí.

Klak wha, Kolmanu (Děkuji ti, nechť se dějí dobré věci v budoucnu.)

Lee Wayene Loamayestewa

Kikmongwi, Náčelník Vesnice Shungopavi


© created by blackeye.cz