Alicia Hamm

Absolutní důvěra 2016


Absolutní důvěra

Semináře s Alicií Hamm v České republice 3.–14. 11. 2016


Co znamená “Absolutní Důvěra”?

Co jsme se v nedávných desetiletích naučili o síle myšlenky, o moci slov, o naší schopnosti vytvářet svou realitu, realizovat svá přání, o naší spirituální síle a moci?

Síle a moci modlitby…

Výsledkem je, že “má” realita se vytváří z toho, jak přemýšlím a jak cítím, co řeknu a udělám, jak se chovám a jaký je můj vnitřní postoj.

Vnitřní svět je projektován navenek a tato projekce je poté zachycena v realitě.

Svět je naším zrcadlem.

Žijeme v zrcadlové místnosti jako v bublině a věříme, že obraz, který vidíme jako odraz v tomto zrcadle je běžnou realitou.

Ale pokud budeme odrážet sebe samé ve svém tichu, dívajíce se dovnitř…Poté je bublina čirá, my jsme průhlední, prohlédneme skrz… a díváme se na realitu jako takovou. Tak rozeznáme kdo, a co před námi stojí.

Toto se vytváří poctivostí.

Zde pomáhá „neodsuzuj“, protože to umožní hluboce pohlédnout v soucitu a sebeodpuštění.

Smíření se se sebou přináší léčení a vytváří hluboké úrovně porozumění a vděčnosti, i k našim vlastním chybám, protože díky těmto chybám jsme schopni porozumět a odpustit druhým.

Netruchli pro vodu, která utíká pryč skrze tvé prsty…
Ale žasni nad tím, odkud k tobě voda neustále přitéká…
Když budeš sledovat, jak utíká pryč, budeš se bát, že zmizí a navždy se ztratí, nebo že přestane téct…
Ale když budeš obdivovat to, že k tobě neustále proudí a podíváš se, odkud pochází:
Pak objevíš fontánu!

Čas je jako voda. Víra je jako věčnost.

Ušetři svět a naši Matku Zemi od negativních, ustrašených projekcí. Začněme vytvářet ráj ve své vlastní bublině. Malé biotopy, malé oázy, ve kterých se ovzduší čistí samo. Bublina kolem nás je naše aura, vyzařování naší duše, srdce a myšlenek. Nechme v sobě přebývat mír v mysli a ten promítejme navenek…

Abychom konečně mohli přinést mír na zemi.

Můžeme se podivovat nad tím, že za tak dlouhou historii lidstva jsme nikdy neměli mír na zemi. Měli bychom se divit ještě víc, že tu stále jsme. Dostalo se nám velké pomoci, přežili jsme toho tolik….

Jsme milované děti.
ABSOLUTNÍ DŮVĚRA.

Kontakt

Organizace Česká republika

Ena Šperková
Tel.: +420 774 309 259
E-mail: enasperk@centrum.cz

www.aliciahamm.net


© created by blackeye.cz