Alicia Hamm

Nekonečno a súbežnosť symbolu 8


Téma Roka 2018
Nekonečno a súbežnosť symbolu 8

Semináre na Slovensku 26. 4. – 5. 5. 2018


V medicínskom kruhu predstavuje číslo osem Zákon: Zákon Zeme - Deťom Zeme sa nesmie ubližovať a Zákon Prírody - všetko, čo odchádza, sa raz vráti. Číslo osemnásť je číslom Majstrov Karmy a Ákašickej pamäte.

V medicínskom kruhu píšeme číslo osem vždy horizontálne.

Ležatá osmička je znak nekonečna, do ktorého sa môžeme ponoriť, aby sme sa vyslobodili z obmedzení našej fyzickej existencie a vstúpili do našej nehmotnej existencie - najsilnejšej časti nášho bytia, tej časti, ktorá je našim neustálym sprievodcom od našich prvých krokov – naším Vnútorným Životom.

Môžeme vojsť do jedného z kruhov ležatej osmičky a do druhého kruhu umiestniť tému, osobu alebo to, čo chceme vedieť – to, čomu musíme čeliť, či to, čo chceme vyriešiť, pochopiť, prípadne môžeme postaviť seba na miesto druhej osoby. Ležatú osmičku môžeme použiť ako naše zrkadlo alebo ako nástroj na pochopenie toho, kto stojí pred nami.

Tretím prvkom, ktorému musíme porozumieť, je línia. Línia je konštantným tokom, odchádza a znovu sa vracia, linie sa od začiatku do konca a potom začína znovu z toho istého bodu – je zdrojom života a príbytkom večnosti, neustálym pohybom, motorom vesmíru...

V nej sídli čas, leží v línii, pretože Čas je práve tým – pohybom v priestore.

Súbežnosť

Keďže pohyb v priestore nemá začiatku ani konca, z času sa stáva večnosť. Bez počiatku či konca sa aj priestor stáva nekonečným.

Naše chápanie, obmedzené bunkami a membránami, ktoré poskytujú domov nášmu božskému vedomiu za účelom dočasného a pominuteľného poznania, nie je schopné vnímať večnosť a nekonečnosť.

A ako vždy, keď nemôžeme niečo poznať v plnej pravde, myslíme si, že to poznáme vďaka tomu, že vieme, čím to nie je: nekonečný - čas a priestor bez konca. To nám však neposkytuje ani najmenšiu predstavu o tom, čo Nekonečno naozaj znamená.

Ak neexistuje začiatok, koniec ani žiadne obmedzenia, len večný tok, potom nič nikdy neskončilo a nebude nikdy nič, čo nebolo, a je to, čo stále je.

Včerajšok neskončil, detstvo neskončilo, neskončil ani náš minulý život.

Neexistuje žiadny budúci život, ktorý by ešte nezačal - iba tento život, v ktorom donekonečna kráčame „vpred“ a „vzad“ prostredníctvom zmien a transformácií, prostredníctvom tiel a dimenzií, prostredníctvom stavov vedomia a realít...

Prítomnosť sa nachádza tam, kde línia pretína stred osmičky. Práve v tomto bode obmedzujeme naše vedomie na naše tu a teraz. To však neznamená, že nemôžeme naše vedomie rozšíriť a obsiahnuť viac, a to všetkými smermi. „Tu a teraz“ je miestom, kde môžeme umiestniť „vždy“, pretože kedy nie sme tu a teraz? - to je tá najbližšia večnosť, ktorú máme.

Pochopme: Ak neexistuje žiadne obmedzenie, Jeden sa môže rozšíriť a obsiahnuť všetko.

Rozumiem:

Ak neexistujú žiadne obmedzenia, nikdy nemôžem nič stratiť a život je večný. Budúcnosť prebieha práve teraz a ja som už dosiahol všetky ciele. Jediné, čo musím, je ísť ďalej, aby som sa dostal tam, kde som už bol. Možno iba o niečo hlbšie alebo vyššie, aby sa mohlo moje ja (vedomie) rozšíriť (získať skúsenosť).

Rozširovaním vedomia sa prehlbuje poznanie.

Čo je však poznanie? Čo to znamená poznať, vedieť?

Aby sme mohli poznať, vedieť, musíme kráčať štyrmi horizontálnymi smermi, stúpať vertikálne piatym smerom „hore“, ponárať sa šiestym smerom „dole“ a vstúpiť siedmym smerom „dovnútra“.

Ak vstúpime siedmym smerom dovnútra, ocitneme sa v strede, kde sa línie osmičky pretínajú. Toto je križovatka, kde sa križujú všetky smery, kde sa malé môže dotknúť veľkého a konečné sa spája s nekonečným.

Pretože nekonečne malé nie je o nič menej nekonečné, ako nekonečne veľké.

V strede sa rozširujem a spájam s JEDNOTOU. Objímam Všetko bez pochopenia, ale v úžase prijímam koncept Tajomstva v mojom vnútri.

A toto Tajomstvo maže obmedzenia.

Ak sme usadení v strede a pozorujeme Veľké Tajomstvo, sme schopní otvoriť naše vedomie niečomu neopísateľnému - priestoru viery a možnosti zázrakov.

Dverám k nekonečnu.


Kontakt

Organizace Česká republika a Slovensko

Ena Šperková
Tel.: +420 774 309 259
E-mail: enasperk@centrum.cz

www.aliciahamm.net


© created by blackeye.cz