Alicia Hamm

Síla vizí 2017


Síla vizí – The power of visions

Semináře s Alícií Hamm v České republice 18.–29. 10. 2017


Chceme-li, aby se něco stalo realitou a manifestovalo se v našem životě, musíme to vidět. Proto jsou tak důležité sny, vize a to, co si představujeme.

Vzkazy, které dostáváme prostřednictvím snů, zatímco spíme, jsou komunikací duše, nevědomí, toho, co ještě mozek nevnímá jako důležité v našich životech. Sny nám přinášejí odpovědi, varování nebo rady a doplňují potřebné informace procesu, aby byl kompletní, přidávají do našeho vědomí hledání.

Ale denní snění je také důležité, protože umožňuje mysli putovat skrze dimenze, které se ještě nemanifestovaly, přivádí sny blíže k jejich realizaci. Lidská mysl není schopna vidět úplně nemožné. Používá obrazy toho, co zná, smíchané nezvyklým způsobem. Leonardo používal křídla ptáků k vytvoření svých vynálezů, protože snil o létání – tehdy nemožném, v dnešní době reálném.

VIZE

Vize však pracují jiným způsobem… Ve vizích je kolektivní myšlenka sjednocena s individuální myšlenkou, přirozená mysl s nadpřirozenou myslí, a to jak tady, tak i na druhé straně…

Vize překonává čas a prostor. Avšak spojí-li se s individuální myslí a kolektivní myslí, potemní a zdeformuje se. Můžeme se s tím setkat ve filmech o budoucnosti, které jsou plné vizí ohrožení a destrukce – jsou manifestací strachu lidí. Nevytváří se filmy o štěstí, kráse, dokonalém zdraví a ráji na Zemi, protože kolektivní sny ještě této dimenze nedosáhly.

Lidé sní o superhrdinech s nadpřirozenými schopnostmi, ale tito hrdinové používají své schopnosti k boji s tím, co znají, opakujícími se konflikty: moc, útlak, nespravedlnost, násilí…Vytváří realitu, kterou vidí a projektují ji do budoucna. Reprodukují to, čeho se bojí, ne to, co chtějí.

Ale co vlastně chtějí?
Co chtějí vidět?
Kdo je schopen vidět otevírající se Dveře Světla?
Kdo je schopen si představit Ráj na Zemi?

Pamatujte, že slovo Ráj (Paradise) pochází z řeckého a perského základu, a spojuje slovo „zahrada“ se slovem „tvořit“. Kdokoli je schopen to vidět, bude schopen to žít. Tady a teď. To je ta Síla Vizí, když je vidíme a věříme v ně.Ale kdo si umí představit Ráj, který není ohrožen? Kdo je osvobozen od strachu?

Minulý rok jsme se zabývali tématem Absolutní Důvěry. Pojďme vybudovat naše vize z této důvěry. Známe Sílu Modlitby, ale modlíme se beze strachu? Modlíme se z bodu uvědomění toho, co nám chybí, nebo se modlíme v radosti z přijímání? Pojďme prozářit naše stíny Světlem Pravdy. Čistá upřímnost.

Pamatujte: Stín je forma (neprůsvitné nebo neprůhledné těleso, které stojí v cestě světelné projekci, stín s podobou vlastního tvaru). Nevytvářejme stále stejnou formu. Pojďme pracovat s Odpuštěním, abychom se nebáli potrestání a nebáli se sebe samých. Pojďme se očistit od strachu, abychom mohli spatřit své vlastní štěstí.

Zlepšením našich Vizí, zlepšíme sami sebe. Dívejme se na Matku Zemi jako na naši zahradu a náš život jako něco, co oslavujeme. Pokud si dokážeme představit svět plný Míru a Lásky, pak je to možné.


Kontakt

Organizace Česká republika

Ena Šperková
Tel.: +420 774 309 259
E-mail: enasperk@centrum.cz

www.aliciahamm.net


© created by blackeye.cz